1. W nazwach plików najlepiej NIE UŻYWAĆ polskich znaków diakrytycznych (ą, ć, ę …, Ź).
  2. W nazwach plików najlepiej NIE UŻYWAĆ spacji. Zamiast spacji można z powodzeniem użyć pauzę „” lub dolne odkreślenie „_„.
  3.  Jeżeli w edytorze zapisujemy plik po raz pierwszy i podpowiada się nazwa pliku zakończona kropką na końcu to kropkę tę należy usunąć.  Wynika to z tego, że edytor dodając rozszerzenie również poprzedzi go kropką. Da to w efekcie nazwę podobną do tej: Moja_Piekna_Nazwa_Pliku..docx. Niektóre programy antywirusowe napotykając te dwie kropki uznają, że plik jest podejrzany co do zawartości.

Nie stosując się do powyższych zaleceń MOŻE się zdarzyć, że zupełnie niewinny plik, o dziwnej nazwie, dołączony do poczty zostanie zablokowany przez program antywirusowy lub reguły oprogramowania obsługującego pocztę u odbiorcy.