Plan Zamówień Publicznych na rok 2017

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie, ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków

Kraków 10-01-2017

L.p.Rodzaj (usługa/dostawa/roboty budowlanePrzedmiot zamówienia publicznegoPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1.Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony na adaptację pokoi na parterze oraz malowanie pomieszczeń w budynku SSM w Krakowie przy ul. Grochowej 21Lipiec 2017

NR sprawy: 545572-N-2017 z dnia 2017-07-05 r

Kraków, 5 lipca 2017 – ogłoszenie opublikowano pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f8dd0c1-f808-482c-af46-5504bc913d76&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Adaptacja pokoi na parterze budynku, oraz malowanie pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21

Dokumenty do przetargu w pliku: 01-545572-Ogloszenie_nr_545572t 

………………….2017-07-24 Ogłoszenie o wyborze oferty

  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze oferty
  3. Pismo