Plan Zamówień Publicznych na rok 2017

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie, ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków

Kraków 10-01-2017

L.p.Rodzaj (usługa/dostawa/roboty budowlanePrzedmiot zamówienia publicznegoPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1.Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony na adaptację pokoi na parterze oraz malowanie pomieszczeń w budynku SSM w Krakowie przy ul. Grochowej 21Lipiec 2017
2.Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony na malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku SSM w Krakowie przy ul. Grochowej 21Październik 2017
3.Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony na remont piwnic w budynku SSM Kraków, ul. Grochowa 21Październik 2017

NR sprawy: 603889-N-2017 z dnia 2017-10-18 r

Kraków, 18 października 2017 – ogłoszenie opublikowano pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl

Remont piwnicy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21

Dokumenty do przetargu w pliku: 603889-N-2017-z-dnia-2017-10-18

————————————————:

07-11-2017: Informacja o unieważnieniu postępowania 603889-N-2017 z dnia 2017-10-18r., ..pobierz


NR sprawy: 603957-N-2017 z dnia 2017-10-18 r

Kraków, 18 października 2017 – ogłoszenie opublikowano pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl

Malowanie korytarzy piętro I, II i III, oraz klatki schodowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21

Dokumenty do przetargu w pliku: 603957-N-2017-z-dnia-2017-10-18

————————————————:

07-11-2017: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 603957-N-2017 z dnia 2017-10-18r., ..pobierz