Plan Zamówień Publicznych na rok 2018

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie, ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków

Kraków 10-01-2018

L.p.Rodzaj (usługa/dostawa/roboty budowlanePrzedmiot zamówienia publicznegoPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1.Roboty budowlaneprzetarg nieograniczony na remont elewacji w budynku SSM w Krakowie przy ul. Sokolskiej 17Kwiecień/maj 2018
2.Roboty budowlaneprzetarg nieograniczony na malowanie pokoi w budynku SSM w Krakowie przy ul. Grochowej 21Wrzesień 2018
3.Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony na remont sanitariatu i natrysków w budynku SSM w Krakowie przy ul. Grochowej 21Wrzesień 2018
4.Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony na remont piwnic w budynku SSM Kraków, ul. Grochowa 21Październik 2018

NR sprawy: 560874-N-2018 z dnia 2018-05-18 r

Kraków, 18 maja 2018 – ogłoszenie opublikowano pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl

Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku
SSM w Krakowie, ul. Sokolska 17

Roboty budowlane

Dokumenty do przetargu w pliku: 560874-N-2018-z-dnia-2018-05-18


NR sprawy: 603889-N-2017 z dnia 2017-10-18 r

Kraków, 18 października 2017 – ogłoszenie opublikowano pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl

Remont piwnicy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21

Dokumenty do przetargu w pliku: 603889-N-2017-z-dnia-2017-10-18

————————————————:

07-11-2017: Informacja o unieważnieniu postępowania 603889-N-2017 z dnia 2017-10-18r., ..pobierz


NR sprawy: 603957-N-2017 z dnia 2017-10-18 r

Kraków, 18 października 2017 – ogłoszenie opublikowano pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl

Malowanie korytarzy piętro I, II i III, oraz klatki schodowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21

Dokumenty do przetargu w pliku: 603957-N-2017-z-dnia-2017-10-18

————————————————:

07-11-2017: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 603957-N-2017 z dnia 2017-10-18r., ..pobierz