NR sprawy: SSM-271-1/2016

Kraków, 8 czerwca 2016 – opublikowano pod adresem http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=78835&rok=2016-06-09

Remont sanitariatu i 4 pomieszczeń  jadalni oraz malowanie pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krakowie, ul. Grochowa 21

Dokumenty do przetargu w pliku SSM-271-1.zip


Ogłoszenie wyników przetargu (SSM-271-1/2016): WynikiPrzetarguSSM-271-1-2016


Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty  ZawiadomienieSSM-271-1-2016