Tym razem na lepsze !

Nowy projekt Zarządu Zieleni Miejskiej zakłada stworzenie małych Parków Kieszonkowych. Jeden z nich będzie się znajdował dokładnie przed budynkiem

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na ul. Sokolskiej 17 !!! Planowany termin realizacji projektu jeszcze w tym roku !

Więcej informacji na stronie : https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/420-projekt-parku-kieszonkowego-dzielnica-xiii-podgorze.html